Jon Fosse. Nedlatenhetens mester!

JonFosseJon Fosse. Med tanke på din status i litteraturens verden burde du tenke deg om før du dummer deg ut på denne måten. Du sier ” Typisk sjangerlitteratur bør ikkje falla inn under innkjøpsordninga, til dømes krim. Heller ikkje såkalla «dameromanar» må gjera det, ” Du burde holde deg for god til denne tøvete oppførselen din. Som en slags føydalsk baron tar du en slags sving innom tabloidpressen for å fortelle den gemene hop hvordan dette skal være. Du burde argumentere på skikkelig vis og engasjere deg i debatten på ordentlig og folkelig vis.

Hvor mange bøker har du selv måttet markedsføre til de skattebetalerne som faktisk betaler for dette oppholdet ditt, i statens kunstnerbolig, de siste ti årene? De årene som faktisk har betydd mest for utviklingen av hvordan litteratur både skal selges, markedsføres og støttes i Norge. Det er et statlig betalt opphold du med din suksess burde avstå fra, betale for deg selv og slippe til de som vil gjøre noe ut av en slik posisjon som gagner hele litteraturen. Slippe til noen som forstår den støtten du vil fjerne. Den fjerningen som vil kunne ramme dem så hardt at de ikke lenger kan skrive! Den posisjonen du har blitt gitt ved å bo i Grotten burde det være knyttet forpliktelser til, og kanskje det er det også, for alt jeg vet. For eksempel å bidra til en positiv utvikling på tvers av litteraturen, burde være en av dem. Hvem tror du at du er som kan sitte på din høye hest og fortelle resten av dette landet hva de skal lese eller ikke? Hvor er du når det skal gjøres en innsats for de som vil skrive og nå frem? Hvor er du når virkeligheten diskuteres om forfatteres hverdag og arbeidsvilkår? Når møtte du sist en leser hos en bokhandel? En helt vanlig leser som i mange måneder har gledet seg til å kunne lese en bok som aldri ville kommet ut, hvis det ikke var for innkjøpsordningen. Når snakket du egentlig med de som forfattere skriver til? Lever du i en slags fantasiverden, der du tror du er en slags litteraturens adlede ridder, som ikke trenger å bry deg lenger, fordi skattebetalerne, våre folkevalgte og vår folkelige konge faktisk har gitt deg din posisjon som æret kunstner og betaler for den? Tror du det, har du nok misforstått hele greia med å motta æresbevisninger i samfunnet vårt.

I mine øyne er ditt lille innspill i saken om kutt i innkjøpsordningen direkte nedlatende. Du er en av de som vil bli sikret bedre hvis krim og ”dameromaner” blir utelukket fra ordningen. Derfor fremstår ditt utspill også som utelukkende egoistisk for deg og de du vil få frem gjennom
bruk av offentlige midler. Jeg har nyheter til deg! Vi har ikke klasseskille lenger.Enhver borger kan faktisk oppnå de samme tingene som deg. Derfor tar du også feil, når du påstår at en sjanger er bedre enn en annen. Det er enhver borgers rett å bestemme hva som leses. Ikke en slags elite`s oppgave, som du tydeligvis mener du er i toppsjiktet av, med din nedlatende tone overfor alle de som skriver noe du ikke liker! Prøv å klatre ned fra din høye hest og kom ned på jorden igjen!

Et lite råd til slutt: Når du kanskje og overraskende lar virkeligheten sige inn over deg, og faktisk skal tørre å ta steget ut i den virkelige litterære verdenen vi andre lever i, så kan du også finne deg en søkemotor på nettet og søke på ordene mangfold og litteratur sammen! Jeg tror søkeresultatet på de ordene vil gi deg en saftig overraskelse om hva som faktisk skjer i litteraturens verden!

Hilsen, Vidar H. Andersen, en forfatter som bor i den virkelige verden!