Å BLI DET EN FRYKTER

avisGeneralsekretær i Norsk presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, og journalist Kathrine Aspaas, har gjennom kronikker i flere aviser, tatt opp journalistenes situasjon.

Dere tar til ordre for den utfordringen det er å følge med i digitale medier, for journalisten. Jeg og mange andre påstår at sosiale medier, blogger og internett generelt, er et gode, ikke en hindring eller en negativ utvikling for pressen og samfunnet generelt.

Å frykte kunnskap er feil:

Når du, Aspaas, sier følgende: «Vår gamle jobb er deres hobby.»

Og sikter dermed til engasjerte mennesker som skriver med og uten kildereferanser, så tar du feil. Journalistens jobb er som før. Grave, rapportere, formidle. De du mener gjør dette som hobby er meningsytrere, og bare det. Ingenting av journalistenes arbeidsoppgaver har endret seg. Det er verktøyene som har gjort det, til det bedre. Derfor er det både en uforståelig og en forståelig påstand du har. Uforståelig fordi du samtidig sier at journalister ikke følger med i utvikling, noe som de gjør. Tusenvis av oppslag hver dag beviser det. Forståelig fordi at de som ikke gjør det, føler det slik som du påstår. Kanskje det er på tide med en kompetansesjekk i en del redaksjoner.

Du, Stavrum, sier: «Journalisten eller kommentatoren vil ikke med innsikt kunne berette om hva som en gang skjedde – verken på arenaen eller i kulissene – til glede for nye lesere eller til bruk i nye settinger.»

Du tar feil. Fordi journalisten kan gjøre det, og er fremdeles dennes oppgave. Det er verktøyene som er endret, som journalisten, med fagkompetanse og en redaksjon i ryggen, kan tolke og kryssjekke kvalitativt, En blogger eller meningsytrer kan ikke gjøre dette på samme nivå som en journalist. Svaret til deg blir det samme som til Aspaas. Kanskje det er på tide med en kompetansesjekk i en del redaksjoner. Og burde kanskje noen brette opp ermene og si kraftig ifra om hva som er en journalist sin rolle, at de ikke er bloggere og skal følge i deres mediaspor og jakte på likes og klikk? Er ikke det presseforbundet sin rolle, Kjersti, å sette ned foten og holde medlemmenes fokus på faget?

Den kompetente journalist:

Du, Aspaas, sier i din kronikk: «Den brysomme journalisten forsvinner ikke. Det er ligger i journalisters natur å være brysomme. …. Da kan vi journalister bruke kreftene på det vi er skapt for: Se sammenhenger. Grave i de virkelig store samfunnssakene.»

Du, Stavrum, sier i din: «Poenget med journalistikk er at den skal være etterrettelig, du skal kunne stole på det som står der, den skal kunne la seg etterprøve. Troverdighet er derfor journalistikkens fundament.»

Spørsmålet til dere begge er: Hvis dere har rett, hvorfor er landets største aviser fulle av brødoppskrifter, slankemetoder, lenker til bloggere, morsomme katter på youtube og avissidenes bilder og lite tekst, nyhetskanalenes hovedoppslag er om biler som kræsjer i New York, osv.. osv…? Ja dere skjønner tegningen. Hvor er denne seriøse journalistens saker som er så viktige? Er de skjøvet til sides av billige nyheter fra et nyhetsbyrå om denne bilen som kræsjet i New york? Spørsmålet er nemlig om det er journalistikken eller økonomien som skal styre norsk presse. Løsningen må og vil alltid være en god journalistikk som fører til en god økonomi. Det motsatte er fallitt for troverdigheten i dagens samfunn med markedspåvirkning og reklame.

Men tilbake til de dere mener tar rollene som skyver journalistene ut over sidelinjen. Bloggere, meningsytrerne. Ta innover dere at journalistene er selve grunnlaget for de ytringene som postes på nettet fra disse. Når bloggere og andre mener noe, ER det faktisk et sted de har fått utgangspunktet fra. Og det er nesten uten unntak fra de journalistene som dag etter dag sitter fremoverlent og kjemper for å kunne skrive om de virkelige sakene. Drap, urettferdighet, korrupsjon og farlige veier. De som har mot til å skrive det som er kritikkverdig, men ofte blir satt til sides av «Hvordan bli brun!» og «Slik kan du finne den beste tomaten!». Noen har funnet ut at dette gir en bedre inntekt på kort sikt, og skyver foran seg faktumet at det på lang sikt fører til at folk ikke vil betale for bilder og minimale tekster. Skomaker, bli ved din lest, er et godt ordtak.

Dere fremstår veldig nært med kronikkene deres, de dere mener undergraver dere. Bloggere med meninger, tatt fra noe som har skjedd, som vi allerede vet og har en mening om. Diskuter heller årsaken til pressens sviktende publikum mer. Innholdet som er det avgjørende for at noen vil betale for å lese nyheter. Men, klart… dere legger ut eksempler på facebook-sidene deres og tar frem dem som man ikke kan anse som et godt journalistisk arbeid, fordi det er basert på meningsytrernes innlegg og videreformidlet som lette nyheter for å skape klikk og likes, som igjen skaper enkle inntekter for en avis på nett. Kan ikke dere heller ta opp det grunnleggende og gå til kjernen til hvorfor dette mediabildet er som det er?

Kritiser de som fordeler arbeidsoppgaver og hva plassen skal brukes til i mediene. Redaktørene, eierne og pengetellerne med rykende ferske eksamener fra BI og slikt. De som er i ferd med å ta over hele mediabransjen, fordi for mange lar seg påvirke av nettopp lønn, karriere og øyeblikkets hyllest, istedenfor å la seg hylle på bakgrunn av godt arbeid og virkelige seriøse oppslag.

Hvis personer som dere, med et så stort publikum, først skal debattere dette i det offentlige, så konsentrer dere om gode faglige arbeidsvilkår og økonomi i redaksjonene. Kritiser heller de i mediahusene som er for kvasijournalistikk. Redaktører, styrer, eiere og markedsavdelinger.

Det er dårlig innhold, manglende kompetanse, evne og vilje til fornying som gjør at aviser går over ende. Hvis ikke hadde det ikke vært plass til f.eks Nettavisen, Scandinavia Online osv… Markedsmakten ville vært beholdt. Nå vakler denne markedsmakten i sine grunnvoller hos de store avisene og forlagene. At det skulle være den teknologiske utviklingen som førte til dette, kan da ikke være noen overraskelse. Historien gjentar seg. Før red vi på hester, nå kjører vi elbiler.

De eies for øvrig av de samme pengetellerne, disse mediahusene og forlagene.

Vidar H. Andersen
Forfatter og en del annet…