Det tenkende barn

BarnebokVi foreldre må bli flinkere til å la barna oppdage bøker. Vi må hjelpe dem inn til denne spennende verdenen av fantasi og spenning. Mange leser ikke for sine barn. Mange voksne leser ikke selv. Det er et faktum at vår tilgang til nye media går utover kunnskapen som man kan tilegne seg ved å lese, og lære av det. Å lese gir et barn inspirasjon, kreativitet og evne til å undre seg. Jeg tror det viktigste et barn lærer er å stille seg selv spørsmålet: Hvorfor? Gjør de det, er mye gjort for at de skal komme noe sted i denne verdenen. Og vi vil jo alle at barna våre skal bli til noe. Nå skal ikke jeg si at jeg har den optimale løsningen på hvordan man får barn til å lese. Det er mange grunner til at folk ikke leser. Det kan være alt i fra synsproblemer til at man har fått utdelt ”lite godt” i IQ.

Min mulighet til å få en av mine døtre til å lese kom fra henne selv. Hun kom hjem fra skolen en dag, og det var tydelig at hun ikke var helt fornøyd.

”Alle i klassen har TV på rommet, så nå vil jeg også ha det”. Hun sto der med et barns bestemte mine, men samtidig usikker på om dette var lurt å si.

”Hvis flere enn fem stykker i klassen din har TV på rommet så skal du også få.” Svarte jeg henne.

Nå viste jo jeg, som deltaker i utallige foreldremøter og andre slitsomme plikter vi foreldre må gjennomføre på en skole, at det ikke var mer enn tre som hadde TV på rommet.

”Jammen det er alle pappa”. Hun ble usikker og ville selvfølgelig ha viljen sin.

”Hvis du ikke kan finne så mange som fem som har TV på rommet skal du få en trøstepremie. Du skal få en bokhylle, og jeg skal kjøpe de tre første bøkene til deg”.

Hun ble selvfølgelig ikke fornøyd der og da, men et år etter var bokhyllen full. Hun oppdaget bøkenes verden delvis på grunn av seg selv.

Jeg tror man skal gripe tak i de anledninger som kommer til å få barna inn på rett spor. Få barna til å føle at det var de selv som var skyld i at de leser bøker. Det gjør positive ting med selvfølelsen deres. Skal man få et barn til å lese, lære og bli undrende tror jeg det hele starter med at vi voksne leser for dem. At vi tar oss tid til å svare på alle de merkelige spørsmålene, trøster dem når boken blir til farlige drømmer og forklare at en bok kan være både fantasi og virkelighet. At vi gjør alt dette på barnets premisser.

Det svenske Barnebokakademiet sier det slik, når vi lurer på hvorfor vi skal lese for barn:

1. Hjelper oss til å utvikle barnets språk og ordforråd.

2.Utvider barnas bevissthet om vår verden og gir nye ideer og begrep å tenke med.

3. Stimulerer barns fantasi og trener dem i å skape indre bilder.

4.Gir barna kunnskap som de selv kan reflektere over.

5.Utvikler barns følelsesliv og evne til empati.

6. Kan gi barna kraft og inspirasjon, underholdning og spenning.

7. Kan vekke nye spørsmål og gi barna noe å tenke videre på.

8. Lærer barna etikk og lar dem fundere over rett og galt, godt og vondt.

9. Viser barn at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere sider.

10. Hjelper barna til å forstå seg selv og andre.

#vidarhandersen