Gjør ditt beste for din leser!

KjenndinleserJeg vet selvfølgelig ikke konkret hva alle andre liker av bøker. Men jeg kan vite en del ut i fra hva jeg liker og boklistene.

Den beste boken for meg er en historisk roman. Skrevet i tredjeperson. Å lese en historisk roman er som å bevege seg gjennom datidens samtid mot i dag. Å kunne lese seg inn i de forhistoriske utfordringene de hadde når de oppdaget Afrikas mysterier, Østens krydder, Amerikas ville indianere, blir som å leve seg inn i selve utviklingen av verden.

Forfattere som Wilbur Smith med sagaen om Courtney slekten, Conn Iggulden med historiene om Cæsar og Djengis Khan, er de som man gjerne leser om igjen, som til enhver tid er på salgstoppen, og derfor er kjente bøker for de fleste. Men la vi ikke glemme de andre som har fenget oss med mystikken fra fjerne strøk. Tamara McKinley med sine historier fra Australia, Ken Follet med «Stormens tid» fra Englands middelalder, Douglas Terman med «Kubansk Rulett,» Klingmann og Green med «Hans majestet O’Keefe,» Henry Charriere med «Papillon» og oppfølgeren «Bancho.» Jan Guillou med serien om Arn. Alle disse romanene er på hver sin måte mesterverk, som gir oss innblikk i hvordan det var. Skapt av forfattere som har gjort leksen sin og plassert personer og handlinger i en fortid vi bare har hørt om på skolen og i gamle filmer.

Min mening er at de beste bøkene er skrevet i tredjeperson. Jeg tror at forfatteren da kan ”se” handlingen ovenfra og ned, ikke fra et begrenset område som ”jegformen» er. Å kunne planlegge en handling er alfa og omega i en god bok. Jeg mener at de bøkene som når salgstoppen er de som er best til enhver tid. Leseren velger de beste. Leseren bruker ikke penger på dårlige bøker som ikke gir en opplevelse.

Å kunne planlegge en god handling betinger at man på forhånd har bestemt seg for plottet og veien dit. Etterpå må man ta leseren til en avslutning som henger sammen med begynnelsen. Skape en historie som ikke rotes bort i selvfølgelige umuligheter som F.eks Dan Brown gjorde i sin bok, ”Det tapte symbol”. Når en av personene i handlingen blir en annen en den han beskrev som en annen i begynnelsen. Når kvalitetskontrollen må vike for forlagenes iver etter å publisere og selge. Når de tror at en forfatter er en gud for leserne. Når de undervurderer leseren. At den gode leseren ikke vil se den åpnebare tabben. Slike ting gjør at jeg blir skuffet. Og blir jeg skuffet kjøper jeg kanskje ikke hans neste bok.

Min yndlingsbok er alltid den som tar fra meg nattesøvnen. Kan din bok holde dine lesere våkne? Kan din bok leses flere ganger? Er den så full av mystikk at det oppdages nye ting hver gang den leses? Gjorde du ditt beste da du skrev den?

Gjør alltid ditt beste for din leser! Ikke la boken du ofret så mye tid og krefter på, bli lukket for alltid når den er lest bare en gang!

#vidarhandersen