HAT OG SARKASME MOT ISLAM ER DE SVAKES VÅPEN

mosque-in-the-taj-mahal-complex-to-celebrate-eid-al-fitrJeg er overhodet ingen ekspert på området Islam, men fordi jeg har mange lesere som er opptatt av dette emnet og som av og til spør meg om slike ting, fordi jeg hele tiden minner dem på at de ikke må dømme et helt folk ut i fra hva de få ekstreme gjør, skal jeg prøve å forklare hvorfor jeg mener dette, med bakgrunn i hva jeg selv leser og forstår. Så får det heller være om det ikke er helt ordrett og korrekt.

Og nei, jeg vet ikke hvilke vers dette er å finne i, i Koranen. Jeg baserer dette på hva andre forfattere har skrevet og hva troende muslimer selv har fortalt til meg. Så håper jeg at jeg nå bidrar til litt mer forståelse av dette, og at flere kan slutte å være skeptiske og hatefulle mot vanlige folk som er muslimer generelt.

Selve ordet fundamentalist innebærer å gå tilbake til røttene. De som planter bomber i hus, kjøpesentre, tog og busser, går ikke tilbake til røttene av islam. De finner argumenter og prøver å finne sitater i Koranen som rettferdiggjør det de mener selv. Feiltolkninger som de ofte er lurt til å tro på av de som leder dem. Det finnes fundamentalister i alle religioner. Kristne munker i lukkede ordener som har avgitt løfte om å leve i fattigdom, selvfornektelse, kyskhet og lydighet. De er ekte fundamentalister. De som ofrer seg selv, finnes innen alle religioner, men de driver ikke med tilfeldige massedrap på menn, kvinner og barn. Massedrap, er selve nøkkelordet her. Tolk alle religioner og sekter etter dette ordet, massedrap, og dere vil finne at det å gå tilbake til røttene, ikke er terrorisme, for ikke i noen religion, inkludert islam, forfekter den grunnleggende læren massedrap.

Islamsk Jihad eksisterer, men det har regler. Enten er det en personlig indre kamp for å bli en bedre muslim, men ikke med aggressivitet, eller det kan også bety en ekte hellig krig, en væpnet kamp for å forsvare religionen. Terroristene hevder de driver med dette. Men de bare luker ut enkelte regler og vers av teksten, for og få den til å passe egne gjerninger. De forholder seg ikke til helheten i religionen.

Ekte Jihad kan bare erklæres av en godkjent koranfortolker med et stadfestet renomme. Bin Laden og tilhengerne hans, er kjent for å mangle den autoriteten i den muslimske verden. Selv om Vesten angriper, sårer, ødelegger, ydmyker og nedverdiger islam, og slik alle muslimer, fins det regler, og Koranen er helt klar. Det er i følge Koranen forbudt å angripe og drepe noen som ikke har krenket eller prøvd å skade deg. Det er forbudt å drepe kvinner og barn. Det er forbudt å ta gisler, og det er forbudt å mishandle, torturere eller drepe fanger. IS, Al-Qaida og andre slike organisasjoner gjør alt dette daglig.

Hva er de da, hvis de ikke er ekte troende muslimer som følger Koranens ord? Vi kan kalle dem ny-jihadister, fordi de har skapt en ikke-hellig krig utenfor lovene til den hellige Koranen og derfor også utenfor den sanne islamske tro. Ekte jihad er ikke så brutalt som det disse praktiserer.

Selvmordsbombere påstår at de er martyrer. Begrunnelsen deres er dårlig. De er grundig lurt av andre som vil ha makt. Selv om mange av dem har høy utdannelse, er de ikke upåvirkelige. Å dø som martyr, en shahid, har også helt spesifikke regler i Koranen. En kriger har ikke lov til å ta sitt eget liv. En troende muslimsk kriger skal ikke vite tid og sted for sin egen død. Og det er akkurat det selvmordsbombere gjør, selv om selvmord er spesifikt forbudt.

Det beskrives også i historien om at profeten, Muhammed, nektet å velsigne liket til en som hadde begått selvmord. Personen hadde tatt livet sitt for å slippe unna uutholdelige sykdomssmerter. De som utfører massedrap på uskyldige eller begår selvmord, havner i helvete, ifølge Islam, ikke i himmelen. De uærlige imamene, lurer dem til å tro noe annet og vil også havne der selv, ifølge den muslimske tro.

Lurer du på mer? Søk, les og sett deg inn i dette. Kunnskap er nemlig det beste middelet til å argumentere og forstå. Sarkasme og hatefulle ytringer er de svakes våpen.

Her kan dere lese hvordan de rekrutterer massemordere: Klikk her. Artikkel i Aftenposten.