KOM DERE OPP FRA DET NIVÅET DERE SKAL LØFTE ANDRE, LÆRERE!

underviseJeg har fulgt med debatten om lærernes arbeidsdag. Hva de sier nei til og hva de sier ja til. At de nå skal streike. Samme pokker, så skal de streike. Og KS skal ikke gi seg heller. Kanskje jeg ikke har fått med meg alt i denne konflikten, men det som mange mener er det avgjørende, det har jeg fått med meg. Nemlig arbeidstiden deres. Fordi det er den som løftes frem kanskje. Det krangles altså om hvor mange timer de skal være tilstede på skolen fysisk og hva de skal ha i lønn. Det er det koker ned til i denne konflikten. Det er en konflikt som kan løses nå i sommer, før skolene begynner! Jeg har selvfølgelig gjort meg noen tanker om denne irriterende konflikten:

Jeg har vært både lærer og rektor, og vet dermed en del om undervisning og administrasjon i undervisningssektoren.  Jeg har administrert, laget planer, skrevet studiekurs, fagbøker og forelest både her og der, og stått i klasserom og tilpasset læring for hver enkelt.  Arbeidstiden min har aldri vært noe tema fra de som ledet skolene jeg arbeidet for, og jeg gjorde det aldri til noe tema når jeg ble rektor og leder. Det har vært hva en lærer skal levere av kunnskap, videreformidle og tilføye av læring som er tema. Det er elevenes resultater som teller, ikke lærerens arbeidstid.

Det diskuteres om vi skal ha seks timers arbeidsdag i Norge også. Men ikke for lærerne tydeligvis. Noen har funnet ut at de skal pålegges å arbeide mer, gjennom å være mer tilstede på skolen, etter at elevene har gått hjem. Jeg skriver det en gang til: Etter at elevene har gått hjem! Ja du leser riktig. Jeg, og kanskje du også, undrer meg veldig på hva i alle dager de skal gjøre der. Joda, de skal visstnok sitte der og gjøre planleggingsarbeid eller noe… Jeg må si at de som nå argumenterer for dette tøvet, ikke kan ha undervist i det hele tatt. De forstår ikke at en lærer opparbeider seg erfaring, og bruker den og nødvendige timer, når som helst på døgnet, hjemme, på skolen, på bussen, i bilen, osv… for å legge opp både elevenes og sin egen hverdag på en strukturert og god måte. Resultatet av dennes innsats er nemlig karakterboken med de gode tallene i. Det er karakterboken til eleven som måler læreren og sikrer denne og fremdeles ha en jobb.

Det er mange år siden at lærere kunne gjøre som de ville og ikke bry seg om elevenes resultater. Man kan ikke lenger skylde på evneveike små tullinger som ikke vil ta til seg annet enn faenskap. Det var i gamle dager. Nå er det kontroll på slikt. Det er tilpasset undervisning. Og der er det vi kommer til pointet. Tilpasset undervisning krever en tilpasset lærer. Det krever en tilpasset arbeidstid som er fleksibel. Slik den er i dag. Slik lærerne selv har gjort den til. Det er denne tilpassingen som blir angrepet, når noen sier at en lærer skal være fysisk tilstede på skolen, etter at elevene har gått hjem. Lærerne trenger ikke enda et pålegg og heller ikke stemplingskort for når de er på jobb. De trenger erkjennelse for den jobben de gjør og har gjort. De lærerne som ikke oppnår resultater blir nemlig ikke lenger i yrket sitt enn en maler som bare leverer helligdager på vegger som skulle være hvite. Det har skolereformene de siste tiårene sørget for. Det finnes mekanismer for å fange opp om en lærer gjør jobben sin allerede.

MEN, EN UTSATT KONFLIKT?

Dette er selve grunnen til at jeg ble provosert til å skrive dette. På dagsrevyen blir to av motpartene intervjuet. De står der og ser litt surt på hverandre, som om dette er personlig og ikke handler om de som de representerer. Reporteren stiller det naturlige spørsmålet:

«Blir dere enige før skolestart?»

«Nei, vi har ingen planer om å møtes!» Sier den ene, fra KS.

«Nå skal vi streike!» Sier den andre, fra lærerne.

Og jeg tenker: HVA??

Her står altså to stykker som representerer motpartene og oppfører seg som unger.

«Nei vi vil ikke snakke med dere!»

«Vi nekter å møte opp!»

«Vi skal vise hvor sterke vi er…. Ædda bæda kurompa …»

osv…

Hva i alle dager? Er det kommet så langt, at både lærerne og de fra KS tar rollen til førsteklassingene? Skal skolestarten om få uker bli et problem fordi partene ikke vil snakke sammen? Fordi de vil vise muskler? Jeg tror nesten ikke det jeg hører, og respekten for de som forhandler forsvinner som dugg for sola! Faktum er at begge parter er villige til å ødelegge for alle småbarnsfamilier i hele landet i august, for å vise muskler! Både KS og lærerne er villige til å utsette bedrifter, kommuner og arbeidere i hele landet for dette kaoset som vil oppstå når barna ikke kan gå på skolen, for at de ikke vil snakke sammen! Hvor skal de være da, KS og lærere? Er de plutselig ingen av deres ansvar fordi dere vil vise muskler og ha en slags offentlig barnslig slåsskamp, som bare lærerne kan vinne?  Det er jo bare de som har en reel makt i denne konflikten! Og burde ikke dere som er lærere da ta grep og innkalle til et møte med KS? Presse dem til en løsning FØR skolestart! Det er å ta ansvar å vise dere oppgaven verdig som representanter for lærerne!

Jeg har bare en ting å si: KOM DERE PÅ JOBB NÅ, LÆRERE OG KS!

Prøv å være voksne og forutse hva som vil skje etter en tid med streik og forhandle ut i fra det, nå! Å påføre samfunnet en streik fordi dere nekter å snakke sammen nå i sommer, noe dere må gjøre allikevel etter kort tid i høst, er totalt idiotisk!

Kom dere opp fra det nivået dere selv skal løfte andre, lærere!